ilaclikbal

MEŞE BALI

MEŞE BALI

                    

                                     

     

                           

 

 

 

 

 

 

 

                           MEŞE BALININ FAYDALARI

Meşe balı yapılan araştırmalara göre diğer ballara oranla daha fazla antioksidan karektere  sahip ve fenolik bileşenler yönünden diğer ballara oranla beş kat daha fazla. Bu bileşenlerin başında gelen kafeik asit fenetil ester ,gallik asit,ve ellagik asit birçok hastalık ve kanser türüne karşı savaşıyor . Bu balın koyu renkli oluşuda açık renkli ballara oranla daha fazla antioksidan barındırdığının bir kanıtıdır .

 

KAFEİK ASİT FENETİL ESTERİN FAYDALARI:

Antikanser /antititümoral etkiye sahip

Antibakteriyel(mikroplara/bakterilere)karşı etkiye sahip

Antiviral(viruslara)karşı ertkiye sahip

İmmunomodülatör(bağışıklık sistemini uyaran , güçlendiren) etkiye sahip

Antiülser (mide koruyucu  ) etkiye sahip

Aantidiyabetik( şeker hastalığına karşı) etkiye sahip

 

 

GALLİK ASİTİN FAYDALARI:

Antikanser /antitümoral etkiye  sahip

Gallik asit hücrelere zarar veren serbest radikalları nötrrize aden kuvetli bir antioksidandır. Gallik asitin sağlıklı hücrelere zarar vermeden kanserli hücrelere sitioksite gösterdiği bulunmuştur.Gallik asitin prostad kanseri ve lösemiye karşı koruma sunduğugöstermiştir

 

ELLAGİK ASİT

Antikanser antitümoral etkiye sahipHepatoprotektif karaciğeri koruyucu etkiye sahip Kanser ve tümör hücrelerinin geleşimini engelleyen etkiye sahip

 

 

MEŞE BALI HASTALIKLARINIZDAN KURTULMAK İÇİN YAPMIŞ OLDUĞUNUZ TEDAVİLERDE DESTEK OLARAK KULLANACAĞINIZ  DOĞAL BİR BESİN KAYNAĞIDIR HASTA OLMADAN ÖZELLİKLE KIŞ MEVSİMİNDEN ÖNCE KULLANACAĞINIZ MEŞE BALI  BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİZİ KUVVETLENDİREREK HASTALIKLARA KARŞI KORUMA KALKANI OLUŞTURMAKTADIR.

 

PROPOLİSLİ MEŞE BALI

Propolisli meşe balı toplam antioksidan değeri diğer ballara göre yüksek olan meşe balında kullanılmasının en önemli faktörü meşe balının yapılan bilimsel araştırmalardaki sıralamalarda  birinci ve ilk sıralardaki ballaların meşe balı olmasının sonucudur .

Propolisin kanser türlerine ve birçok hastalıklarda tedavide destek olarak kullanılarak alınan olumlu sonuçlar uzun yıllardan beri poropolis üzerine karşı büyük ilgi oluşturmuştur. Uludağ Üniversitesinde yapılan Marmara Bölgesindeki en iyi propolis kaynakları araştırmasında bizim tedarik ettiğimiz faklı meşe ormanları  bölgelerinden alınan numunelere analiz yapıldı bu analizlerin içinden en iyi örneklerinde bu bölgelerden gelmesi  kullanılan propolis ve balın doğru tercih olduğunu kanatlamış oldu.

İşin önemli kısmı elimizdeki bu kaynakların hangi yöntemlerle nasıl bir formilasyon kullanırsak propolisin içindeki bileşenleri en verimli kullanabiliriz. Sıvı ekstarkt olarak değerlendirildiği zaman bileşenlerin belli bir kısmı ayrıştırılıyor ama ekstrakrın uçurulup aktifinin toza dönüştürülmesi örneğinin Karadeniz Teknik Üniversitesindeki analiz sonuçlarında propolis aktifinin toz haline geldiğinde normal sıvı ekstarkta göre yaklaşık olarak 30 ile 36 kat arttığını görünce  bu aktifin antioksidan değerleri yüksek olan meşe balı ile kombinasyonunda  sade meşe balının antioksidan değeri 495 gelirken propolisli kombinasyonunda değeri 1105 gibi bir analiz sonucu çıktı en iyi kombinasyonun kaliteli toplam fenelik bileşenleri yüksek olan propolis ve aynı zamanada toplam antioksidan değeri yüksek olan meşe balı ile birleşiminden çıkan sonuç bağışıklık sisitemimizi kuvvetlendirmek için kullanacağımız biyolojik aktivitesi çok yüksek bir besin kaynağı haline dönüşmüştür.

 

 

 

KIRKLARELİ MEŞE BALININ BİYOLOJİK AKTİVİTESİ ÇOK YÜKSEK

Kırklareli  Istranca (Yıldız) Dağlarında Vize ve Demirköy bölgesinde arıcılık yapan ve burada orman meşe balını üreten arıcılarımız  biyolojik aktivitesi yüksek halk dilinde ilaçlık bal  denilen bu balı üretiyorlar . Son zamanlarda bu bala olan ilgi bu bal üzerinde yapılan bilimsel çalışmalarıda arttırdı . Son üç yıldır Karadeniz Teknik Üniversitesinde yapılan analiz çalışmalarında Kırklareli, Demirköy Bulgaristan sınırlarında olan Istranca Dağlarının farklı bölgelerinden alınan  meşe balı örneklerinin biyolojik aktivitesinin diğer ballara oranla daha yüksek olduğunu gördük. Meşe balının biyolojik aktivitesinin yani toplam antioksidan kapasitesinin yüksek çıkmasının en önemli faktörlerinden biriside meşe balının içinde yüksek derecede gallik asit ve diğer bileşenlerin bulunmasıdır.

Meşe balını diğer ballardan ayıran en büyük özellik antioksan değerinin yüksek olması meşe balının yoğun olduğu temmuz ve ağustos aylarında Kırklareli'nin Istranca bölgesinin İklim yapısı ve ormanlarının Yurdumuzdaki en sık  meşe ve kayın ormanlarının ağırlıkta olmasıdır. Yurdumuzun farklı bölgelerindede meşe balı üretilmektedir fakat Kırklareli Demiröy bölgesinde üretilen balın rengi daha siyah ve toplam antioksidan bakımından daha yüksektir. Bununda en büyük sebebi Istranca dağlarındaki Demirköy bölgesinin %99 nun meşe ve kayın ormanları ile kaplı oluşu  sanayi olmaması açık arazi ve tarım arazisinin yok denecek kadar az olması, kaliteli ve biyolojik aktivitesi yüksek  balın üretilmesi için gerekli tabiat ortamını oluşturmaktadır. Bu aylarda gündüz sıcak fakat geceleri ani ısı düşmesi sebebiyle oluşan ısı farkından dolayı  basranın düşmesi düşen bu basranın meşe yapraklarında fermantosyana girerek oluşan salgı balının meşe ağacının özelliğinden  kaynaklanan farklı fenolik bileşenleri  bulundurmaktadır, bunların başında gallik asit ve ellagik asitin olması vücudumuzun savunma sistemini kuvvetlendirip birçok hastalığa karşı koruma kalkanı oluşturmasını sağlıyor. Meşe balının  fenolik bileşenler yönünden zengin oluşu diğer ballara göre daha çok antioksidan karektere sahip olduğu Karadeniz Teknik Üniversitesinde  Araştırma amaçlı yapılan meşe balı analiz sonuçlarında da doğrulanmaktadır.

 

Meşe balı özellikle kış aylarına girmeden hastalıklara yakalanmamak için kullanabileceğimiz doğal bir besin kaynağıdır.

 

 

FATİH YILMAZ

TEL:05428422123